Перспективи використання інформаційних технологій у процесі формування ефективної еколого-економічної політики регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Глущевський, В
Мержинський, Є
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено систему підтримки прийняття рішень щодо процесів моделювання ефективної політики інвестування, описано її функціональну структуру. Представлено методи аналізу та відповідні програмні засоби для вирішення задач екологізації інвестиційної діяльності регіону, що дозволить сформувати ефективну інвестиційну стратегію еколого-економічного розвитку регіону
The system ofsupportf making a decision processes of design effective policy of investing is developed, it is described junctional structure. The methods of analysis and proper programmatic facilities are presented, that they will be realized at the decision of tasks by the ecologizations of investment activity of region, the decisions of which allow to form effective investment strategy of ecological economics development of region.
Description
Keywords
інформаційні технології, еколого-економічна ефекrивність, інвестиційна політика регіону, економіко-математичне моделювання, infonnation technologies, ecological economics efficiency, investment policy of region, ekonomiko mathematical design
Citation
Глущевський В. В. Перспективи використання інформаційних технологій у процесі формування ефективної еколого-економічної політики регіону / Глущевський В. В., Мержинський Є. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 22-27.