Резилієнс як чинник професійного успіху в сфері діяльності "людина-людина"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сігова, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається з теоретичного та емпіричного аналізів особливості впливу резилієнс на професійну успішність в сфері "людина-людина", а також програми та психологічних рекомендацій розвитку резилієнс у спеціалістів, які працюють в сфері "людина-людина". Вивчено специфіку психологічного феномену "резилієнс", його класифікації та фактори впливу. Проаналізовано поняття "професійного успіху" та визначено його складові. Здійснено класифікацію респондентів за "грейдовими" групами, відповідно до рівня позиції в компанії, що позначає рівень успішності спеціалістів. Розроблено методичний інструментарій дослідження рівня резилієнс фахівців сфери "людина-людина". Досліджено вплив рівня резилієнс на професійну успішність, провідні моделі долаючої поведінки спеціалістів сфери "людина-людина", індекс конструктивності "грейдових" груп, схильність до типу діяльності "людина-людина". Описано шляхи застосування результатів емпіричного дослідження для підвищення рівня резилієнс спеціалістів. Розроблено онлайн-тренінг "Резильєнтність та шляхи її розвитку", а також практичні психологічні рекомендації.
Description
Keywords
резилієнс, резильєнтність, емоційний інтелект, самоспостережливість, захисні фактори, психологічна пружність, кар’єра, професійний успіх, фактори успішності, індекс конструктивності, індивідуальний стиль діяльності, тип діяльності "людина-людина", грейд, бакалаврська робота
Citation