Фінансова децентралізація у контексті теорії суспільних благ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Небрат, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Охарактеризовано теоретичні засади фінансово-економічної модернізації національного господарства; розкрито суть бюджетного федералізму як системи розподілу повноважень і ресурсів для виробництва суспільних благ; обґрунтовано положення про інституційну взаємообумовленість фінансової децентралізації, розвитку громадянського суспільства та дотримання пріоритетів, визначених центральним урядом.
Description
Article dwells upon theoretical basis of the national economy financial and economic modernization. Author discloses the essence offiscal federalism as the powers and the allocation of resources for the production of public goods. Position about the institutional interdependence of fiscal decentralization, development of civil society and respect for the priorities identified by the central government is justified.
Keywords
суспільні блага, фінансова децентралізація, бюджетний федералізм, фінансування суспільного сектору, місцеві фінанси, органи місцевого самоврядування, public goods, fiscal decentralization, fiscal federalism, funding of the public sector, local finance, local government
Citation
Небрат Вікторія Василівна. Фінансова децентралізація у контексті теорії суспільних благ / Небрат В. В. // Український соціум. - 2016. - № 1 (56). - С. 146-155.