Постанови Пленуму Верховного Суду України та кримінально-правова політика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Азаров, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
"Юридична література"
Abstract
Постанови Пленуму Верховного Суду України діють в умовах, коли судовий прецедент в Україні на законодавчому рівні не визнається джерелом права, не мають нормативного визнання концепції «усталеної судової практики» або «системного дотримання судової практики». Суди у своїй діяльності жодним чином не зв’язані власними попередніми рішеннями і можуть по однакових справах постановляти протилежні за змістом акти. Водночас чинне законодавство дозволяє Верховному Суду України під виглядом узагальнення судової практики та тлумачення правових норм підмінювати законодавця і встановлювати фактично нові нормативні приписи.
Description
The Supreme Court of Ukraine Plenum resolutions are acting in circumstances, when the precedent is not legally defined in Ukraine as a law source, no legal acknowledgement of the stare decisis practice or systematic res judicata. Courts in their activity are no way bound by their previous decisions and may in similar cases decide totally differently. At the same time current legislation allows the Supreme Court of Ukraine at generalizing the court practice and defining the law norms to substitute the legislator and in fact to establish new legal provisions.
Keywords
Постанови Пленуму Верховного Суду України, судоустрій України, джерела кримінального права, Decisions of Supreme Court of Ukraine, judicial system of Ukraine, sources of criminal law
Citation
Азаров Д. С. Постанови Пленуму Верховного Суду України та кримінально-правова політика / Д.С. Азаров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / [редкол. : С.В. Ківалов ... та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса: Юридична література, 2010. - Вип. 55. - С. 45-49.