Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ясакова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто властиві українській мові способи вказування на мовця за допомогою одиниць, що зазвичай реалізують граматичне значення другої або третьої осіб. Доведено, що власне-іменники найчастіше слугують засобами номінації соціальних ролей мовця, а другоособові форми подають його дії як узагальнено-особові або вимушені. Установлено, що вживання неозначено-особових речень сприяє об’єктивації висловленого, послабленню уваги до мовця як справжнього агенса.
Description
The article reviewed the cases proper to the Ukrainian language of reference to the speaker using units that usually represent the grammatical meaning of the second or third person. Substantives are often used to name social roles of the speaker. Second person forms represent the action as generally personal or forced. The usage of impersonal sentences makes the statement more objective by weakening the attention to the speaker as a true agent.
Keywords
персональність, мовець, перша особа, транспозиція, семантико-прагматичний варіант, категорійне значення, соціальний статус, комунікативна роль, personality, speaker, first person, transposition, semantic-pragmatic parameter, categorial meaning, social status, communicative roles, стаття
Citation
Ясакова Наталія Юріївна. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця / Ясакова Н. Ю. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. - 2016. - Т. 19, № 1. - Серія "Філологія". - С. 161-170.