Український авангард: між деструкцією та "самозванством"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Рябчук, Софія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті описується явище літературного авангарду початку XX ст. та його українські втілення. Авторка висвітлює такі загальні риси авангардної літератури, спільні для різних європейських авангардних течій, зокрема й українських, як деструктивність, заполітизованість, мистецька деіндивідуалізація, (псевдо) елітарність, агресія, а головне - іронія авангарду.
The article describes the phenomenon of the literary avant-garde at the beginning of the 20th century, and its embodiment in Ukrainian literature. The most important features of avant-garde literature that are common for different European avant-garde trends, including Ukrainian ones, are described. These include destructivity, politicization, artistic de-individualization, (pseudo) elitism, aggression, and most importantly, irony.
Description
Keywords
літературознавство, авангард, іронія авангарду, українська література, стаття
Citation
Рябчук С. М. Український авангард: між деструкцією та "самозванством" / С. М. Рябчук // Маґістеріум. Вип. 29. Літературознавчі студії / [упоряд. Моренець В. П.]. - 2007. - С. 75-82.