Дисбіоз та "синдром надлишкового бактеріального росту" (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Іванова, С. А.
Ігнащук, Олена
Кириченко, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Нормальна мікрофлора кишківника людини відіграє важливу роль для нормального функціонування організму. Порушення кількісного та якісного складу кишкового біоценозу можуть перебігати як у формі дисбіозу кишківника, так і у формі синдрому надлишкового бактеріального росту. Вони завжди виникають вторинно, як результат основної патології. При цьому у вмісті тонкого кишківника спостерігається збільшення загальної кількості мікроорганізмів, зменшення кількості типових ешеріхій, біфідум- та лактобактерій, збільшення числа атипових і гемолітичних ешеріхій, протеїв і ентерококів. Корекція цих станів повинна бути багатофакторна, з комплексним лікування основного захворювання та постійним контролем складу мікрофлори кишківника.
Normal microflora of the human intestine plays an important role in the normal functioning of the body. Disturbances of the quantitative and qualitative bacterial composition of the intestines may occur both in the form of intestinal dysbiosis and in the form of bacterial overgrowth syndrome. They are always secondary, as a result of the main pathology. At the same time in the content of the small intestine total number of microorganisms is increasing, the number of typical esherichia, bifidum and lactobacilli is decreasing, the number of atypical and hemolytic escherichias, proteus, enterococci, and others is increasing. Correction of these conditions should be multifactorial, with complex treatment of the underlying disease and constant control of the intestinal microflora composition.
Description
Keywords
дисбіоз, синдром надлишкового бактеріального росту, мікрофлора кишківника, стаття, dysbiosis, bacterial overgrowth syndrome, intestinal microflora
Citation
Іванова С. А. Дисбіоз та "синдром надлишкового бактеріального росту" (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції) / Іванова С. А., Ігнащук О. В., Кириченко І. М. // Biomedical and Biosocial Anthropology : scientific journal / ed. V. M. Moroz. - 2017. - № 28. - С. 224-229.