Моделі оцінки стану банкрутства підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кузьмич, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розгляд загальних теоретичних і ряду практичних моментів банкрутства визначаючих сутність, проблеми і міри попередження підприємств, безпосередньо є актуальним. Однак при великій кількості теоретичної і практичної значущості робіт вони не у повній мірі відображають швидкі зміни сучасних тенденцій і змін банкрутства підприємств за останні роки. До того ж у деяких випадках сучасна теорія не завжди встигає надати зважені поради практикам. Саме це викликало зацікавленість у подальшому дослідженні. Мета роботи полягає у дослідженні моделей оцінки банкрутства підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що отримані результати дослідження можуть бути використані при складанні теоретичних узагальнень у сфері банкрутства. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі визначено поняття та класифікацію банкрутства, розглянуто основні етапи розвитку наукової думки щодо банкрутства та проаналізовано останні наукові розробки у напрямку банкрутства. В другому розділі проаналізовано моделі оцінки стану банкрутств підприємств та проведено перевірку для ПРат "Балаклійське ХПП" та ПРаТ "Богуславське ХПП" на ймовірність настання банкрутства за допомогою моделей Терещенка та Матвійчука. В третьому розділі було розглянуто світовий досвід з оцінки стану банкрутства підприємств, визначено проблеми банкрутства українських підприємств та визначено шляхи та методи подолання банкрутства підприємств.
Description
Keywords
банкрутство, оцінка стану банкрутства, методи подолання банкрутства, магістерська робота
Citation