Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Багро, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття є спробою окреслити способи осмислення історичною наукою появи та поширення уявлення про свою вітчизну в козацькому середовищі Гетьманщини. Спеціальні студії про козацьку батьківщину з’явилися лише у роки незалежності України. Попри те, на сьогодні вже існує кілька підходів до аналізу цього явища. The article is the attempt to outline the historical reflections on the phenomena of emergence and spreading the idea of fatherland in the Cossack environment of Hetmanate. Specific studies of the Cossack’s fatherland appeared only in independent Ukraine. However, there are different approaches to analyzing this concept today.
Description
Keywords
історіографія, уявний конструкт, поняття вітчизни, політична культура, Гетьманщина, historiography, an imagined construct, the concept of fatherland, political culture, Hetmanate
Citation
Багро С. О. Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії / Багро С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 48-54