Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Скрипниченко, Марія
Вишневський, Валентин
Кораблін, Сергій
Крючкова, Ірина
Жаліло, Ярослав
Луніна, Інна
Бондарук, Таїсія
Білоусова, Олена
Степанова, Олена
Борзенко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У колективній монографії представлено результати досліджень щодо: розроблення системи індикаторів і "Табло індикаторів" для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні на основі застосування європейської процедури макроекономічного дисбалансу (МІР); обґрунтування переліку основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням як європейського досвіду, так і специфіки української економіки щодо наявних загроз стабільності соціально-економічного розвитку у розрізі: структури інституційних секторів економіки України (за рівнями чистого кредитування/запозичення та валового національного доходу тощо); ринку праці (рівень безробіття, номінальна вартість одиниці робочої сили, рівень зайнятості, рівень економічної активності тощо); інвестиційної сфери (валове нагромадження основного капіталу, надходження прямих іноземних інвестицій, обсяг житлового будівництва тощо); соціальної сфери (безробіття молоді, рівень бідності тощо); фінансової сфери (чиста інвестиційна позиція, кредити приватному сектору, борг приватного сектора, сукупні зобов’язання фінансового сектора в Україні тощо); зовнішньоекономічної сфери (рахунок поточних операцій, індекси реального ефективного обмінного курсу, частка України в світовому експорті товарів та послуг тощо); обґрунтовано сучасні методологічні підходи щодо проведення оцінки поточного стану та наближення до макроекономічної збалансованості на прикладі економіки України та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2020 р. за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економік. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.
Description
Keywords
макроекономічний дисбаланс, ринок праці, конкурентоспроможність, фіскальний простір, стійкість державних фінансів, колективна монографія
Citation
Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : колективна монографія / [Скрипниченко М. І., Вишневський В. П. ... Шумська С. С. та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [б. в.], 2020. - 647 с. : табл.