Психологічні чинники харчової поведінки у юнацькому віці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Чубарова, Ніяра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дипломному дослідженні дається теоретичний та емпіричний аналіз закономірностей та механізмів формування уявлень про харчову поведінку в юнацькому віці, їх розладів та можливих причин, на базі чого розробити тренінгову програму для психопрофілактики виникнення порушень харчової поведінки. Розглянута загальна характеристика періоду юнацького віку, розкрито поняття "харчова поведінка". Отримані дані емпіричного дослідження доказали статистичне припущення, де показники незадоволеності тілом позитивно прямо корелюють з високими показниками перфекціонізму, низькою самооцінкою та низьким індексом життєвої задоволеності. Зважаючи на отримані результати і сучасні проблеми студентів, було розроблено і проведено дводенний тренінг на отримання соціально-психологічних навичок і який спрямований на стабілізацію реакції щодо навколишнього світу. Перший розділ містить аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми розуміння харчової поведінки в юнацькому віці. Розглядається наукове уявлення про юнацький вік, його процес та основні зміни. Докладно проаналізовано види харчової поведінки та підстави для виникнення порушень у юнацькому віці. В другому розділі описано проведення емпіричного дослідження та було встановлено пряму залежність між досліджуваними ознаками: незадоволеністю тілом і індексом життєвої задоволеності. На основі математично-статистичної обробки отриманих даних вдалося виявити зв'язок між високим рівнем перфекціонізму та низьким рівнем прийняття власної зовнішності. Третій розділ присвячено розробці методичних рекомендацій та програми психологічної профілактики порушень харчової поведінки у осіб юнацького віку. Складено і проведено тренінг на тему: перфекціонізму (як постійне порівнювання себе з іншими і бажання бути найкращим) і соціальних мереж (як платформа викривленої реальності і ресурс для виникнення порушень харчової поведінки). Де після проведення було виявлено позитивні зміни у загальному індексі життєвої задоволеності учасників тренінгу.
Description
Keywords
юнацький вік, харчова поведінка, порушення харчової поведінки, самооцінка, перфекціонізм, ідеалізація зовнішності, індекс життєвої задоволеності, сприймання власного тіла, психопрофілактика студентів, магістерська робота
Citation