Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Сидорчук, Таїсія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано архівну складову наукової спадщини видатного вченого О. Пріцака, що зберігається в Меморіальному кабінеті-бібліотеці Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія"; головну увагу звернуто на розкриття особливостей змістовного наповнення та розмаїття видів і типів документів архівної колекції вченого, а також пов’язані з ними вимоги і особливості її систематизації та опрацювання.
Description
The author undertakes the first attempt to suggest the systematization of the archival component of the scientific heritage of the prominent scholar O. Pritsak. This archival collection is conserved at the Memorial cabinet-library of Omeljan Pritsak located at the National University of "Kyiv-Mohyla Academy". The main attention in research is turned to delineate the peculiarities of the contents and spectrum of the kinds and types of the documents in the context of the requirements of systematization and specifics of the process of elaboration.
Keywords
збереження документів, систематизація документів, архів, Пріцак Омелян, preservation of sources, document systematization, archive, Pritsak Omeljan
Citation
Сидорчук Т. М. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) / Таїса Сидорчук // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112.