Language as a political manipulation tool

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Ozhohan, Andrii
Derevianko, Serhii
Karchevska, Olena
Pavlova, Liudmyla
Pashyna, Nataliya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Unfortunately, human intelligence is increasingly becoming militant and destructive. A clear evidence is the full-scale invasion of Russia into Ukraine, centuries of enslavement of the Ukrainian people, destruction of Ukrainian culture and language. In fact, the current tragic events of the latest hybrid war exposed ethnocide and linguicide against Ukrainians. The aim of the article is to analyse the use of language as a manipulation tool for the realization of fundamental political interests. Research methods: historical method, content analysis, statistical analysis. The results of the study show that the hegemonic policy of the current Russian government is characterized by the aggressive hybrid war against Ukraine, which actively involves various manipulation tools, in particular language, in order to justify the occupation, violent means of domination and methods of control over its former colonies, in order to appropriate all the resources of the enslaved countries and peoples, in order to maintain the status of a global leader and dominate the world. Further research may focus on analysing the manifestations of the use of language as a manipulation tool by pro-Russian parties in Ukraine and other countries.
Description
На жаль, людський інтелект дедалі більше стає войовничим і деструктивним. Яскравим свідченням є повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багатовікове поневолення українського народу, нищення української культури та мови. Фактично нинішні трагічні події останньої гібридної війни викрили етноцид і лінгвоцид українців. Метою статті є аналіз використання мови як інструменту маніпулювання для реалізації фундаментальних політичних інтересів. Методи дослідження: історичний метод, контент-аналіз, статистичний аналіз. Результати дослідження свідчать, що гегемоністська політика нинішнього російського уряду характеризується агресивною гібридною війною проти України, в якій активно залучаються різноманітні засоби маніпулювання, зокрема мовою, з метою виправдання окупації, насильницькі засоби домінування та методи контролю над своїми колишніми колоніями, щоб привласнити всі ресурси поневолених країн і народів, щоб зберегти статус глобального лідера та домінувати у світі. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на аналізі проявів використання мови як інструменту маніпуляції проросійськими партіями в Україні та інших країнах.
Keywords
language, hybrid war, political manipulation, politics of hegemony, linguicide, language war, language conflicts, article, мова, гібридна війна, політична маніпуляція, політика гегемонії, лінгвоцид, мовна війна, мовні конфлікти
Citation
Language as a political manipulation tool / Andrii Ozhohan, Serhii Derevianko, Olena Karchevska, Liudmyla Pavlova, Nataliya Pashyna // Amazonia Investiga. - 2023. - Vol. 12, Issue 64. - Р. 237-248. - https://doi.org/10.34069/AI/2023.64.04.23