Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл Одещини 1920-1940-х рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бажан, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Закон Верховної Ради України "Про реабілітацію жертв політичних репресій" від 17 квітня 1991 р. та доповнення до нього від 15 травня і 11 листопада 1992 р., Указ Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. "Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних архівів республіки", постанови Президії Верховної Ради та Кабінету Міністрів України 1992 р. про підготовку та видання багатотомної науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" сприяли введенню до наукового обігу матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Для дослідників та краєзнавців стали доступними архівно-кримінальні справи репресованих громадян, а також деякі розсекречені документи карально-репресивних органів службового характеру.
Description
Keywords
історія, документи радянських спецслужб, радянські спецслужби, Південь України, ХХ століття, Україна, стаття
Citation
Бажан О. Г. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл Одещини 1920-1940-х рр. / Олег Бажан // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць / [редкол.: Бажан О. Г. та ін. ; відп. ред. Михайлуца М. І.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т, Ін-т історії України НАН України [та ін.].. - Одеса ; Херсон : Олді-плюс, 2019. - С. 26-30.