Психологічні особливості формування екологічної свідомості у пізньому юнацькому віці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сліпачик, Соломія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. У вступі визначено актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, наукову новизну та практичну значущість дослідження. У першому розділі здійснено аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, що стосуються проблеми екологічної свідомості. Розкрито поняття екологічної свідомості, описано класифікацію структурних компонентів екологічної свідомості, проаналізовано основні психологічні особливості формування екологічної свідомості у пізньому юнацькому віці. Другий розділ присвячено опису результатів дослідження екологічної свідомості у пізньому юнацькому віці. Розглядається взаємозв’язок між рівнем екологічної свідомості та індивідуально-психологічними особливостями. Особливу увагу приділено вивченню структурних компонентів екологічної свідомості. У третьому розділі проаналізовано роботи науковців, які присвячено проблеми формування екологічної свідомості, а також розроблено власний психолого-екологічний тренінг, що спрямований на підвищення рівня екологічної свідомості у пізньому юнацькому віці.
Description
Keywords
свідомість, екологічна свідомість, формування екологічної свідомості, екологічна психологія, психологічні особливості, екологічна свідомість студентів, еколого-психологічний тренінг, бакалаврська робота
Citation