Використання сучасних соціально-комунікативних платформ у сфері зв’язків з громадськістю. (Краудфандинг на платформі Kickstarter)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Цимбалюк, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена актуальній як у методологічному, так і в науково-практичному напрямку темі. Дослідження явища краудфандингу та діяльності стартапів з боку ПР-технології залучення спонсорів, вплив соціально-комунікативних платформ на аудиторії, інформування та зміну поведінкових та когнітивних установок громадськості, та їх внесок у формування об’єднань соціальних груп навколо проєктів або вирішення соціальних запитів, надасть актуальну інформацію щодо застосування цієї технології у комунікаційних кампаніях в Україні та в світі. Оскільки технологія краудфандингу є відносно новим явищем, то на сьогоднішній день існує дуже незначна кількість теоретичних та практичних досліджень, які вивчають механізми роботи платформ зі стартапами та потенційними спонсорами та їхній вплив на поведінку громадськості. Крім того, ці дослідження лише охоплюють ситуацію в ЄС та Північній Америці, оскільки дані практики є більш розвиненими у цих країнах. В Україні таких досліджень досі не існувало. Останнім часом з’являються дописи в публіцистичних виданнях, але наукових досліджень досі бракує. У роботі автор чітко сформулював об’єкт, предмет дослідження і мету роботи. Розглянуто класичні теоретичні аспекти впливу на масси, концептуалізовано основні робочі поняття "краудфандинг", "спонсор", "соціально-комунікативна платформа" більш детально розглянуто ПР-технологію залучення інвестицій у проєкти за допомогою краудфандингових платформ та участі великих соціальних груп, об’єднаних навколо однієї ідеї. Проаналізовано основні світові тренди розвитку сфери краудфандингу та розглянуто основні питання етики та права, що регулюють діяльності таких проєктів. У дослідженні автор глибинно проаналізував досвід світових та українських ПР-кампаній у краудфандингу. Суттєвою частиною роботи є дослідження успішного досвіду світових та українських ПР-кампаній із залученням донаторів, як третіх осіб, що виступають спонсорами інноваційних проєктів. Таке дослідження дало змогу зробити порівняльний аналіз ситуації в Україні та на Заході, а також виділити певні поради для успішного запуску подібних проєктів, з урахуванням сучасних тенденцій у цій сфері.
Description
Keywords
краудфандинг, Kickstarter, магістерська робота
Citation