Реалізація генетичних алгоритмів ранжування текстової колекції документів з використанням архітектури Nvidia Cuda

Abstract
В кваліфікаційній роботі розроблюється паралельний еволюційний алгоритм з використанням архітектури Nvidia CUDA для ранжування текстової колекції документів. Для цього в роботі проводиться аналіз існуючих алгоритмів ранжування, які використовуються в пошукових системах, розглядаються різні варіанти еволюційних алгоритмів, а також розглядаються основні аспекти роботи програм, які виконуються обчислення на відеокартах. На основі цього, було створене програмне забезпечення, яке дозволяє визначати ваги для різних факторів ранжування. Перший розділ розглядає базовий алгоритм ранжування пошукової системи Google, а також виділяє основні фактори, які використовуються в системах пошуку для сортування веб-сторінок за корисністю для користувача. Далі розглядаються різні версії еволюційних алгоритмів за методами роботи з популяцією. Після цього описується взаємодія програм з архітектурою CUDA. Другий розділ присвячений детальному опису розробки та роботи паралельного алгоритму, за допомогою якого можна визначати ваги для факторів ранжування веб-сторінок. В третьому розділі проводиться тестування розробленого алгоритму на швидкість роботи за різних розмірів популяції, розмірів генів та тестових наборів даних.
Description
Keywords
еволюційний алгоритм, генетичний алгоритм, паралельний генетичний алгоритм, ранжування текстової колекції документів, Nvidia CUDA, магістерська робота
Citation