Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові у довготривалій культурі на гідрогелевій підложці in vitro

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Білько, Денис
Дягіль, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для збереження плюрипотентності стовбурових клітин у культурі необхідними є не тільки комплекс цитокінів, але й відповідна жорсткість підложки. Мета нашої роботи – дослідити функціональну активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові (КК) у процесі довготривалого культивування на м’якій підложці з поліакриламідного гелю за наявності комплексу цитокінів (інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6 і гранулоцитарно-макрофагального фактора), а також визначити переваги такого способу для подальшого використання при трансплантаціях. Для реалізації цієї мети були використані: метод довготривалого культивування in vitro на гідрогелевій підложці, спосіб колонієутворення у напіврідкому агарі, цитологічні методи досліджень, світлова і інвертована мікроскопія, статистичні методи досліджень. Завдяки використанню разом з комплексом цитокінів гідрогелевої підложки спостерігалася висока проліферативна активність гемопоетичних клітин, що відображалося в їх експансії протягом довготривалого культивування (5 тиж), а також у збереженні високих значень колонієутворюючої активності (521,5 ± 7,5 колоній на 1.105 експлантованих клітин). Таким чином, експансія гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у культурі залежить від жорсткості підложки.
Development of new and improvement of existing models of long-term cultivation of hematopoietic stem cells (HSC) and cord blood progenitor cells is one of the most important directions in modern cell biology, related to obtaining a sufficient amount of hematopoietic tissue for experimental and clinical use. The aim of the work was to investigate the functional activity of hematopoietic progenitor cells from cord blood during long-term cultivation on a soft polyacrylamide gel substrate in the presence of a cytokine complex and to determine the advantages of this method of maintaining hematopoiesis for further use in transplantation. To realize this purpose, the following methods were used: the method of long-term cultivation in vitro on a hydrogel substrate, the method of colony formation in semi-liquid agar, cytological research methods, light and inverted microscopy, statistical research methods. Due to the use of the hydrogel substrate together with the cytokine complex, a high proliferative activity of hematopoietic cells is observed, which is reflected in their expansion during long-term cultivation (5 weeks), as well as of high colony-forming activity (521.5 ± 7.5.105 per explanted cells). Thus, the stiffness of the substrate must be taken into account for the expansion of stem cells and their immediate descendants. The presence of a soft substrate made of polyacrylamide gel along with a complex of cytokines ensures the expansion of hematopoietic cells due to the longterm support of hematopoiesis.
Description
Keywords
гемопоетичні клітини-попередники, проліферація, колонієутворення, м’яка гідрогелева підложка, довготривала культура in vitro, стаття, hematopoietic progenitor cells, proliferation, colony formation, hydrogel substrate, long-term culture in vitro
Citation
Білько Д. І. Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові у довготривалій культурі на гідрогелевій підложці in vitro / Д. І. Білько, І. С. Дягіль // Фізіологічний журнал. - 2022. - Т. 68, № 6. - C. 44-50. - https://doi.org/10.15407/fz68.06.044