Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Горбачук, Василь
Дунаєвський, Максим
Сулейманов, С.-Б.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено економічну ефективність з погляду територіально-адміністративних одиниць. Запропоновано підхід динамічної переоцінки для досягнення вищого рівня випуску за рахунок кращого розміщення ресурсів виробництва кожним регіоном. Запропоновано, удосконалено та продемонстровано алгоритм динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту. Знайдено таку структуру для України, Одещини та Закарпаття на даних 2006–2016 рр. Незважаючи на більшу диверсифікацію, ця структура для Одещини дає гірший результат, ніж для України в цілому. Більшому експорту відповідає спеціалізація на провідних групах світового експорту. Ці групи характеризуються вищими ризиками. Ці групи характеризуються вищими ризиками і кадровими вимогами.Така спеціалізована структура для Закарпаття дозволяє збільшити його експорт на понад 10%.
The economic efficiency has beenelaborated from the perspective of territorial-administrative units. The approach of dynamic reassessment for acheiving higher level of output is described as a result of better allocation of production resources by each region. The algorithm of target structure dynamic computing for commodity export has been suggested, improved and demonstrated. Such a structure for Ukraine, Odeshchyna and Zakarpattya has been found on the 2006–2016 data. Despite of a wider diversification, this structure for Odeshchyna gives worse result than for Ukraine as a whole.A larger export corresponds to specialization on the leading world export groups.Those groups are characterized by higher risks and personnel requirements. Such a specialized structure for Zakarpattya allows its export growth by above 10%.
Description
Keywords
оптимальна структура, товарний експорт, міжнародна торгівля, економічне зростання, матеріали конференції, optimal structure, commodity export, international trade, economic growth
Citation
Горбачук В. М. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. // Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання. - Івано-Франківськ, 2018. - С. 109-112.