Роль інновацій в еволюції соціально-економічних і політичних систем і сталому циклічному розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кузьменко, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зроблена спроба знайти ідейно-хронологічний зв’язок між дослідженнями проблеми інновацій Туган-Барановським, Шумпетером, Кондратьєвим і Сорокіним та їх ролі в еволюції соціально-економічних систем та сталому циклічному розвитку держави в синергетиці.
An attempt is made to find ideological and chronologic connection between the studies of the problem of innovations to Tugan-Baranowsky, Scumpeter, Kondratieff, Sorokin and the role in evolution of social-economic systems and sustainable cycle development of state in synergetic.
Description
Keywords
інновація, синергетика, ентропія, соціально-економічна еволюція, кооперація, конкуренція, цикли, сталий розвиток, матеріали конференції, innovation, synergetic, entropy, social-economic evolution, cooperation, competition, cycles, sustainable development
Citation
Кузьменко В. Роль інновацій в еволюції соціально-економічних і політичних систем і сталому циклічному розвитку / В. П. Кузьменко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 11-13 вересня 2017 р. / гол. ред. Б. А. Маліцький. - Київ : Фенікс, 2017. - С. 115-121.