Поховання з кутовими ямками в контексті Гордіївського могильника

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Отрощенко, Віталій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано стислий перелік усипальниць з кутовими ямками від доби ранньої бронзи до фінального періоду бронзового віку. Продемонстровано їх тяглість у часі та просторі в ареалі півдня Східної Європи. Ці специфічні споруди зіставлені з аналогічними конструкціями Гординського могильника. Висловлено припущення, що поховання Гординського могильника репрезентують елітний прошарок населення білогрудівської культури та зроблено спостереження, що кутові ямки могли імітувати "колеса" символічного катафалка в уявленнях населення доби бронзи та раннього залізного віку.
The article presents a short list of tombs with angular pits from the Early Bronze Age to the Final Bronze Age. Their stiffness in time and space in the area of the South of Eastern Europe is demonstrated. These specific structures are compared with similar designs of Hordiyivs'ky burial ground. It has been suggested that the burial o f the Hordiyivs'ky burial ground is represented by an elite stratum of the Bilogrudivs'ka culture and observations have been made that corner pits could imitate the "wheels" of a symbolic hearse in the ideas of the Bronze Age and Early Iron Age population.
Description
Keywords
Східна Європа, бронзовий вік, могильники, поховальний обряд, матеріали конференції, Eastern Europe, Bronze Age, burial grounds, burial rite
Citation
Отрощенко В. В. Поховання з кутовими ямками в контексті Гордіївського могильника / Отрощенко В. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ "Рятівна археологічна служба". - Вінниця : Твори, 2019. - С. 70-77.