Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Гулевич, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метеріал ХV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам’яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", 24 березня 2017 р.
Description
Keywords
студентоцентроване навчання, ринок праці, роботодавці, європейський ринок праці, вимоги до кваліфікації працівника, тези конференції
Citation
Гулевич О. Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці / О. Ю. Гулевич // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції, 24 березня 2017 р. / гол. ред. О. Г. Осауленко. - Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2017. - С. 283-285.