Spoleczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Girnyk, Andriy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W psychologii znana jest ogólnie teza, że konflikt wybucha w tym momencie, kiedy jedna ze stron rozstrzygnie, że roszczenia drugiej strony są nie do pogodzenia z jej własnymi. Oznacza to, że dana sytuacja wtedy uznawana jest przez człowieka za sytuację konfliktową, kiedy nastąpi jej projekcja w świadomości, a w skonstruowanym wewnętrznym obrazie wydarzeń za przeszkodę na drodze do realizacji naszych roszczeń uznany zostaje ktoś inny. Psychologia społeczna nie kwestionuje interpretacji konfliktu w naukach społecznych jako kolizji interesów, jej hipoteza jednak przyjmuje, że obraz rzeczywistości jest konstruowany przez podmiot, tzn. wydarzenia nie odbijają się pasywnie, lecz aktywnie wpisują się w obraz rzeczywistości, który istnieje już w głowie danego człowieka. Odpowiednio zatem sytuacja nie generuje zachowania zaangażowanego w nią człowieka, tak jak generowałaby zachowanie niezaangażowanego w nią człowieka, jej specyficzna interpretacja jest zatem projekcją postrzegania sytuacji przez uwikłanego w nią człowieka.
Description
Keywords
konfliktami, sterowania konfliktami, spoleczne podstawy, psychologiczne podstawy, article
Citation
Girnyk A. Spoleczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami / Andriy Girnyk // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polsce, w Niemczech I na Ukrainie / red. Jozef Koredchuk. - Wroclaw, 2018. - P. 147-154.