Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (Частина 1)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Андрощук, Геннадій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено зростання важливості нематеріальних активів, комерційної таємниці, а також її глобальний економічний та інноваційний вплив та посилення загроз викрадення. Визначено поняття національної економічної безпеки, системи економічної безпеки. Розглянуто економічне значення інституту комерційної таємниці, джерела правового регулювання, роль переглянутого Закону про недобросовісну конкуренцію КНР, особливості захисту комп’ютерного програмного забезпечення та технології як комерційної таємниці, ліцензування, розрахунок фінансової компенсації. Наведено судове тлумачення щодо розгляду цивільних позовів про крадіжку комерційної таємниці, керівництво для компаній щодо вжиття відповідних заходів для збереження секретності. Запропоновано результати аналізу ведення справ про комерційну таємницю в Китаї, розглянуто судову практику.
Description
The paper examines the growing importance of intangible assets, trade secrets, its global economic and innovative impact and increasing threats of abduction. The concept of national economic security, definition of the system of economic security is given. The economic significance of the institute of trade secrets, sources of legal regulation, the role of the revised Law on Unfair Competition of the People’s Republic of China, features of protection of computer software and technology as trade secrets, licensing, calculation of financial compensation are considered. Judicial interpretation for handling civil suits for theft of trade secrets, guidance for companies on taking appropriate measures to maintain secrecy are provided. An analysis of the conduct of cases on trade secrets in China, the conduct of judicial practice, is given.
Keywords
інтелектуальна власність, інновації, комерційна таємниця, економічна безпека, промислове шпигунство, ліцензування, судова заборона, фінансова компенсація, стаття, intellectual property, innovations, trade secret, economic security, industrial espionage, licensing, injunction, financial compensation
Citation
Андрощук Г. О. Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (Частина 1) / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. - 2022. - № 2 (22). - С.10-21. - http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-2-02