Володимир Винниченко і Станіслав Пшибишевський : типологія художніх практик

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Хархун, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті робиться спроба зіставлення модерністського дискурсу в українській та польській літературах на прикладі творчості Володимира Винниченка і Станіслава Пшибишевського. Розглядаються позиції митців на рівні теоретичних декларацій, висвітлюються типологічні збіги, подібні та відмінні риси в художніх практиках обох письменників. У дослідженні також осмислюються особливості рецепції ідей Ніцше обома письменниками.
Description
The article compares modern discourse in Ukrainian and Polish literatures studying the works o f Volodymyr Vynnychenko and Stanislaw Pshybyshevsky. The positions o f artists on the level o f theoretical declarations, typological coincidences, similar and different features in artistic practices o f both writers are observed. The peculiarities o f Nietzshean ideas reception by both writers are interpreted.
Keywords
компаративістський зріз, теорія "нового мистецтва", дихотомія "душа - мозок", різновекторність концепцій, дилема "раціональне-ірраціональне", філософські постулати Ф. Ніцше, модерніст-філософ, стаття
Citation
Хархун В. П. Володимир Винниченко і Станіслав Пшибишевський : типологія художніх практик / В. Хархун // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 17 : Філологія. - С. 111-116.