Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті піддана методологічному аналізу проблема принципів права: розкривається їх онтологічна, епістемологічна й аксіологічна природа, зокрема простежуються зв'язки принципів права з людським буттям, наукою та іншими способами світосприйняття. Особлива увага приділяється відношенню принципів права і цінностей. Робиться висновок, що лише такий методологічний підхід може дати невикривлену картину правового регулювання. На основі відповідних узагальнень пропонується авторський підхід до класифікації принципів права, а також дається коротка характеристика їхніх видів - універсальних, цивілізаційних, правосімейних принципів і можливостей виокремлення принципів національної правової системи.
The article addresses methodologically the issue of legal principles. The article addresses their onthologic, épistémologie, and axiologic nature through legal principles' ties with human essence, scholarship, and other types of the perception of the world. Special attention is paid to the correlation of legal principles and legal values. The article makes conclusion that this particular methodological approach can provide non-distorted picture of legal regulation. The second part of the article basing on the appropriate generalizations the author based approach to legal principles' classification is provided. Additionally, the article provides a short characteristic of legal principles, namely, universal, civilizational, Family law principles and possibilities of special treatment of national legal system principles.
Description
Keywords
принципи права, онтологічна природа, епістемологічна природа, аксіологічна природа, буття, наука, цінності, класифікація, універсальні принципи, цивілізаційні принципи, правосімейні принципи, принципи національної правової системи, стаття, legal principles, onthologic, épistémologie, axiologic nature, essence, values, classification, universal, civilizational, family law principles, principles of national legal system
Citation
Козюбра М. І. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / М. І. Козюбра // Право України : юридичний журнал. - 2017. - Вип. 11.- С. 142-164.