Яким був вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію в Україні в другій половині 1950-1980-ті рр.?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бажан, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут історії України Національної академії наук України
Abstract
Ревізія сталінської політики, розпочата під час роботи ХХ з’їзду КПРС, на думку значної частини творчої інтелігенції України мала торкнутися в першу чергу порушень в гуманітарній сфері. Під час обговорення на партійних зборах доповіді М. Хрущова про культ особи письменники, викладачі вищої школи поряд з критикою різних негативних явищ сталінщини звертали увагу на перегини в національно-культурному будівництві в Українській РСР. Особливо непокоїло національно-свідомі кола штучне витіснення української мови з державних органів, культурно-освітніх установ, засобів масової інформації, дискримінація української культури. Наприкінці 1950 – початку 1960-х рр. на тлі процесу десталінізації радянського суспільства органами держбезпеки в УРСР було помічено зростання невдоволення окремих представників інтелігенції та студенства у зв’язку з посиленням політики русифікації. Пік протестних настроїв припав на час обговорення та прийняття в 1959 р. "Закону про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР", який передбачав право добровільності вибору мови навчання батьками для своїх дітей у середніх школах. Проти прихованого в Законі механізму русифікації виступили письменники М. Рильський та М. Бажан. Особливе занепокоєння радянських спецслужб викликала громадянська позиція голови правління спілки письменників України Олеся Гончара. Використовуючи повноваження депутата Верховної Ради УРСР, Олесь Гончар та його колега по письменницькому цеху Андрій Малишко звернулися до голови Верховної Ради УРСР О. Корнійчука з пропозиціями, які мали створити юридичні перепони для русифікації.
Description
Keywords
сталінська політика, русифікація, вивчення української мови, українська діаспора, мовна політика, Світовий конгрес вільних українців (СКВУ), стаття
Citation
Бажан О. Г. Яким був вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію в Україні в другій половині 1950-1980-ті рр.? / Олег Бажан // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 3-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь, С. Блащук ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2023. - Кн. 3, Розділ 4. - С. 373-376.