Аналіз індикаторів фінансової стійкості економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Фарина, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано динаміку основних індикаторів фінансової стійкості економіки України за період з 2006 р. по 2011 р.; проведено порівняльний аналіз індикаторів фінансової стійкості економік України, країн Центральної і Східної Європи та країн пострадянського простору, в яких основою фінансової системи є банківський сектор. Виокремлено основні фактори фінансових ризиків, що спричиняють нестабільність та чутливість національної економіки.
This article contains the analysis of the basic Financial Soundness Indicators inUkraine for the period 2006-2011 and comparative analysis of FSI’s in European and post-Soviet countries with banking-basedfinancial systems. The mainfinancial riskfactors which cause instability and vulnerability of financial system are defined.
Description
Keywords
індикатори фінансової стійкості, фінансова стійкість, фінансові ризики, фінансова система, макропруденційний аналіз, financial soundness indicators, financial stability, financial stability, financial system, macroprudential analysis
Citation
Фарина 0. І Аналіз індикаторів фінансової стійкості економіки України / Фарина 0. І // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 107-112.