Вплив оцінювання навчальної діяльності на формування самооцінки у дітей молодшого шкільного віку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сердюкова, Богдана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Роботу присвячено темі самооцінки дітей молодшого шкільного віку та пошуку оптимальної форми оцінювання навчальної діяльності, що сприяє формуванню адекватної самооцінки у молодших школярів. Було розкрито основні теоретичні положення з питань індивідуально-психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, самооцінки та взаємозв’язку процесу її формування з підходами до оцінювання навчальної діяльності. Результати дослідження показали, що формуванню адекватної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку сприяє конфіденційне оцінювання навчальної діяльності. З іншого боку було виявлено, що відкрите оцінювання, яке передбачає розголошення відміток молодших школярів, має негативний вплив на формування у них адекватної самооцінки. Найкращі результати показав такий варіант конфіденційного оцінювання навчальної діяльності, який передбачає надання відмітки та оцінки учню через йог обатьків. На основі результатів дослідження розроблено методичні рекомендації та тренінгову програму розвитку навичок культури оцінювання навчальної діяльності молодших школярів для батьків та вчителів. Програма показала високу ефективність: встановлено покращення рівня комунікації батьків з викладачами, збільшення кількість учнів з адекватною самооцінкою та відчутне покращення навчальних результатів учнів з тих предметів, на яких активно використовується запропонована форма оцінювання навчальної діяльності. Досягненню таких результатів сприяють такі сучасні підходи в навчальній діяльності, як педагогіка партнерства та конфіденційність оцінювання навчальної діяльності учнів.
Description
Keywords
молодший шкільний вік, самооцінка, навчальні результати, конфіденційність оцінювання, магістерська робота
Citation