Моніторинг довкілля з основами метрології: підручник: [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06
Authors
Посудін, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою підручника є ознайомлення студентів-екологів з основними положеннями та визначеннями моніторингу довкілля, основами організації моніторингу за складовими біосфери, а також з такими завданнями моніторингу довкілля як оцінювання та аналіз кліматичних факторів середовища (природних випромінювань, атмосферного тиску, вітру, температури, вологості, опадів) та їх сумісної дії; спостереження за станом та якістю складових довкілля (атмосферного повітря та повітря приміщень, ґрунту, поверхневих та підземних вод); знайомство з сучасними технологіями оновлення та ремедіації ґрунту, підземних вод та повітря приміщень; висвітлення принципів дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища та його забруднення, а також можливих застосувань сучасних методів, зокрема автоматизованих та дистанційних, моніторингу довкілля. Підручник містить приклади розв’язування практичних проблем, контрольні завдання та запитання, відповіді на які студенти зможуть дати завдяки ознайомленню з відповідними розділами підручника; крім того, пропонуються конструктивні тести, прямих відповідей на які нема в підручнику, але студент повинен дати відповідь самостійно. Для обговорення тем основних розділів та дискусій представлені програми семінарських занять. Є приклади моделювання явищ та процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі. Інформативний матеріал представлений у додатку. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації за напрямом 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
Description
Keywords
екологія, ecology, метрологія
Citation
Посудін Юрій Іванович. Моніторинг довкілля з основами метрології : підручник для підготовки студентів вищих начальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Посудін Ю.І. - Київ : [б.в.], 2012. - 432 с. : іл. - Micтить пoкaжчик.