Мозаїки радянського періоду у просторі сучасного Києва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Стьопкина, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Магістерська робота присвячена особливостям функціонування мозаїк радянського періоду у контексті сучасного Києва та їх трансформаціям у межах символічних протистоянь сьогодення. В ньому простежено зв'язок розвитку монументального мистецтва у другій половині ХХ ст. в СРСР із змінами в архітектурі та містобудуванні та проаналізовано поняття "синтезу мистецтв". В роботі досліджено найбільш розповсюджені структурні елементи радянських мозаїчних панно в Києві та способи репрезентації жіночого та чоловічого тіла. Виявлено проблематичні точки функціонування мозаїчних панно у сучасному місті. Твори монументального мистецтва було розглянуто в контексті урбаністичних досліджень та сучасних напрямків міського
The research is devoted to the features of functioning of mosaics of the Soviet period in the context of modern Kyiv and their transformation within the symbolic confrontations of today. It traces the link between the development of monumental art in the second half of the 20th century in the Soviet Union and the changes in architecture and urban planning and analyzes the concept of "synthesis of the arts." The most common structural elements of the Soviet mosaic panels in Kyiv and methods of representation of female and male body are analyzed in this paper. It reveals the problematic points of functioning of mosaic panels in the modern city. The works of monumental art are considered in the context of urban studies and contemporary trends of urban art.
Description
Keywords
мозаїка, монументальне мистецтво, радянські мозаїки, мозаїки Києва,, міське мистецтво, mosaic, monumental art, Soviet mosaics, Soviet mosaics, mosaics of Kyiv, urban art, магістерська робота
Citation