Розробка принципів, підходів та архітектури підсистеми для розподіленого навантажувального тестування та аналізу результатів у системі CI/CD

Abstract
В рамках даної дипломної роботи був проведений аналіз різних інструментів для здійснення навантажувального тестування та тестування продуктивності, масштабування таких тестів та централізованої звітності метрик. В результаті були запропоновані підходи та принципи до побудови сучасної архітектури для реалізації підсистеми навантажувального тестування в безперервній поставці коду на базі Kubernetes та Jenkins.
Description
Keywords
Kubernetes, CI/CD, магістерська робота
Citation