Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Колядич, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто роль нетехнологічтіх інновацій у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільств під дією викликів, зумовлених поширенням процесів автоматизації та роботизації в пост індустріальних економіках.
In the article the role of non-technological innovations in the development of the modern organization of the social and labor sphere of society, under the influence of the challenges, caused by the spreading of automation and robotization processes in post-industrial economies, is considered.
Description
Keywords
постіндустріальна економіка, нетехнологічні інновації, класифікація нетехнологічних інновацій, інноваційно-активна поведінка, людський капітал, організація, персонал, управління, системний підхід, post-industrial economy, non-technological innovation, classification of non- technological innovations, innovatively-active behavior, human capital, organization, personnel, management, system approach, стаття
Citation
Колядич О. І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства / О. І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 47. - С. 26-35.