Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Артьомова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблеми модернізації національної економіки і підвищення добробуту населення через чверть століття ринкового реформування зберігають свою актуальність; ус-пішне вирішення цих проблем вимагає осмислення світового досвіду трансфор-мування загальної моделі ринкового господарювання на рубежі ХХ–ХХІ століть. У статті прояснюються зміст і закономірності глобальної трансформації державно-го сектора як концептуальна платформа виходу України на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку.
Description
Problems of modernization of the national economy and raising the people’s welfare still remain ur-gent after a quarter-century of market reforms; the successful resolution of these problems requires understanding of the world experience of transforming the general model of market economy on the verge of XX–XXI centuries. The article clarifies the meaning and patterns of global transformation of the public sector as a conceptual platform for Ukraine to attain the path of sustainable socio-economic development.
Keywords
державний сектор, глобальні трансформації, державна власність, ефективне управління корпоративними правами, sector, global transformations, public property, efficient management of corporate rights
Citation
Артьомова Тетяна Олександрівна. Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління / Тетяна Артьомова // Економічна теорія. - 2016. - № 3. - С. 5-17.