До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03
Authors
Євстіфеєв, Микита
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянута правова політика Української СРР в питаннях релігії часів першого п’ятиріччя після встановлення радянської влади. Із залученням відповідного нормативного матеріалу проаналізовано інтерпретацію поняття свободи совісті та правовий статус релігійних організацій в Україні означеного періоду. Зроблено спробу простежити загальні тенденції правового регулювання державно-церковних відносин та співвіднести офіційно декларовані принципи у цій царині із дійсними намірами більшовицького уряду.
The article discusses legal policy of Ukrainian Socialistic Soviet Republic in the matters of religion during the first five years after establishment of Soviet power. On the basis of corresponding normative material consideration is given to the interpretation of the notion of ‘freedom of conscience’ and the legal status of religious organizations in Ukraine in the aforementioned period. An attempt is being made to reveal general tendencies of regulation of state–church relations and to correlate officially declared principles in this sphere with the genuine intentions of the Bolsheviks government.
Description
Keywords
свобода совісті, релігійні організації, державно-церковні відносини, Україна періоду становлення радянської влади, стаття
Citation
Євстіфеєв М. І. До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади // Молодий вчений. - 2015. - № 3 (18). - С. 136-141.