Про необхідність інтеграції досліджень у галузі медицини, біології та комп'ютерних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Глибовець, Микола
Гороховський, Семен
Гулаєва, Наталія
Кирієнко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Останніми роками спостерігають постійне зростання інтересу вчених до використання біологічних аналогій для побудови штучних інформаційних систем. Природа вже не один мільйон років терпляче відшліфовує свої алгоритми, людство не в змозі зрівнятися з такими термінами. Протягом мільйонів років еволюції природа створила досконалі механізми вирішення складних оптимізаційних завдань. Розкриття механізмів, відповідальних за створення та роботу таких складних систем як живі організми, надихнуло багатьох дослідників на моделювання цих процесів за допомогою комп’ютерів із метою вирішення практично важливих для людини завдань. У статті коротко проаналізовано результати, отримані в цьому напрямі.
Over the last years, constant increase of the scientists’ interest towards use of the biology analogies in artificial informational systems’ development has been noticed (English literature suggests such terms as: natural optimization algorithms, problem solving techniques inspired by nature). The nature has been patiently perfecting its algorithms for millions of years, and the human race can’t compare anything to them. In the evolutionary process of millions of years, the nature has created impeccable mechanisms of difficult optimization problems’ solution. The discovery of the mechanisms responsible for creation and the work of such complicated systems as living organisms has inspired many researchers for computer modeling of this processes in order to solve problems significant for humanity. The article briefly analyses the results achieved in this direction.
Description
Keywords
штучні інформаційні системи, штучні нейроні мережі, методи інтелекту рою, програмування емоцій, еволюційні алгоритми, informational systems’, natural optimization algorithms
Citation
Про необхідність інтеграції досліджень у галузі медицини, біології та комп'ютерних наук / Глибовець М.М., Гороховський С.С., Гулаєва Н.М., Кирієнко О.В. // Наукові записки. Т. 73 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Глибовець М.М. (гол. ред. і упоряд.), Анісімов А.В., Гороховський С.С. ... та ін. ; рец. Бєлов Ю.А., Нікітченко М.С.]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - С. 5-9.