Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Мелих, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто теоретичні основи політики протекціонізму крізь призму визначення його індикаторів (маркерів). У процесі дослідження було становлено, що протекціонізм в країнах ЄС має неоднорідний характер та негативно впливає на ринкові, політичні та економічні відносини як між країнами-членами, так і на відносини із зовнішніми партнерами ЄС. Окреслено причини застосування обмежуючих заходів та їх характер. Визначено ключові тенденції європейського протекціонізму, а також здійснено аналіз наслідків торговельних обмежень в контексті політичних та дипломатичних відносин між національними урядами країн-членів ЄС та країн-партнерів.
The article describes theoretical foundations of protectionism policy through the prism of its indicators (markers). In this research it was found that protectionism in the EU countries is heterogeneous and negatively affects market, political and economic relations between member states and harm relations with external partners of the EU. The reasons for the application of restrictive measures and their nature are outlined. The key trends of European protectionism are determined, as well as the analysis of the consequences of trade restrictions in the context of political and diplomatic relations between national governments of the member states and partner countries.
Description
Keywords
протекціонізм, тарифні обмеження, нетарифні обмеження, Європейський Союз, демпінг, економічна безпека, СОТ, економічні санкції, стаття, protectionism, tariff restrictions, non-tariff restrictions, European Union, dumping, economic security, WTO, economic sanctions
Citation
Мелих О. В. Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами / Ольга Мелих // Економічний аналіз. - 2020. - Т. 30, № 1, Ч. 2. - С. 91-99.