Риторика та ораторське мистецтво. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Синицина, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Програма дисципліни передбачає оволодіння практичними навичками ділової, міжособистісної та публічної комунікації, розвиток та практичне використання загальних та професійних (фахових) компетентностей, а саме навичок міжособистісної взаємодії, комунікації та співробітництва. Набуваються здатності ефективно спілкуватися, виступати перед аудиторією, доводити свої думки до слухачів, уміння встановлювати контакт та переконувати. Головний акцент робиться на дієвих засобах ораторського мистецтва у налагодженні комунікацій між громадянами, органами влади та приватними структурами, створення позитивного іміджу працівника та організації в цілому.
Description
Keywords
комунікація, ділове спілкування, риторика, публічний виступ, медіація, співбесіда, навчальний силабус
Citation
Синицина Н.Г. Риторика та ораторське мистецтво. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2022. – 26 с.