Поетика виражальності й сучасна критична теорія (за працею А. К. Жолковського, Ю. К. Щеглова "Работы по поэтике выразительности")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Железна, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемам поетики виражальності, що набула розквіту в 60-і роки в СРСР. Серед лінгвістів цей період відомий як "семіотична весна", саме тоді особливої популярності набули диспути про концепт "теми" та Ейзенштейнові ідеї стосовно структурної лінгвістики (передусім її кібернетичного, трансформаційного та породжувально-семантичного різновидів). Можливості цієї теорії та її вагу і за нашого часу продемонстровано на прикладі аналізу поезії Віктора Кордуна, одного з поетів "Київської школи".
This article is devoted to questions involving the expressiveness theory of poetry, much favored in the USSR of the 1960s. The period is known among linguists as the "semiotic spring", during which discussions about the concept of "theme", and Eisenstein's ideas concerning structural linguistics (primarily its cybernetic, transformational and generative-semantic modes), were popular. The potential of this theory and its importance at present are demonstrated by an analysis of the poetry of Viktor Kor dun, known in Ukrainian literature as a poet of the "Kyivan School".
Description
Keywords
літературознавство, поетика виражальності, критична теорія, Київська школа, Кордун В., стаття
Citation
Желєзна Ю. І. Поетика виражальності й сучасна критична теорія : (за працею А. К. Жолковського, Ю. К. Щеглова "Работы по поэтике выразительности") / Ю. І. Желєзна // Маґістеріум. Вип. 29. Літературознавчі студії / [упоряд. Моренець В. П.]. - 2007. - С. 13-16.