Стійкість ідеальних дрібномасштабних магнітогідродинамічних мод у токамаку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Анісімов, Ігор
Омельченко, Олександр
Ромащенко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено дослідження стійкості ідеальних балонних мод (ІБМ) та мод Мерсьє (ММ) у гофрованому токамаку з профілями тиску плазми та коефіцієнта запасу стійкості, близьких до експериментальних. За цих умов визначено локалізацію вказаних мод по радіусу плазмового шнура та інтервали тисків, при яких збуджуються ці моди. Запропоновано алгоритм оптимізації профілю тиску.
Description
We reported the results of the investigation of the stability of ideal balloon modes and Mersier modes in corrugated tokamak. The profiles of plasma pressure and stability factor were found to be close to experimental ones. The localization of abovementioned modes with respect to plasma cord radius and pressure intervals, where these modes can be excited, were estimated under these conditions. The algorithm of pressure profiles optimization was proposed.
Keywords
ідеальні балонні моди, мод Мерсьє, інтервали тисків, плазмовий шнур, алгоритми оптимізації
Citation
Анісімов Ігор Олексійович. Стійкість ідеальних дрібномасштабних магнітогідродинамічних мод у токамаку / І. О. Анісімов, О. Я. Омельченко, О. В. Ромащенко // Наукові записки НаУКМА: Фізико-математичні науки. - 2001. - Т. 19. - С. 43-47.