Міграційна криза ЄС як виклик європейській регіональній безпеці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Тараненко, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано міграційну кризу ЄС як виклик європейській регіональній безпеці. При дослідженні було використано історичний та порівняльний метод. Як результат, можна стверджувати, що міграція — це глобальна тенденція, яка набула особливої динаміки у другій половині 20 ст. Динамічні міграційні процеси, у свою чергу, обумовлюють важливість ефективної етнополітики держав-реципієнтів. З 2015 року керівництво Європейського Союзу вживає заходів для ефективного реагування на міграційну кризу, зміцнення регіональної безпеки та посилення контролю на кордонах. Європейський Союз докладає подальших зусиль для посилення міжгалузевої співпраці між різними політичними та безпековими відомствами, відповідальними за подолання міграційної кризи. Певною мірою міграційна криза 2015 року створила загрозу єдності та безпеці ЄС, а також порушила питання щодо подальшої європейської інтеграції. Міграційна криза продемонструвала, що ЄС повинен ефективно адаптувати свою стратегію безпеки до нових викликів. Зроблено висновок, що нинішні процеси, пов’язані з міграційною кризою в ЄС, являють собою виклик подальшій європейській інтеграції та регіональній європейській безпеці. Міграційна криза стала викликом для реалізації базових демократичних цінностей, зокрема, свободи пересування та цивільного захисту, отже для посилення регіональної безпеки в Європі варто надалі використовувати потенціал громадянського суспільства та інструменти дипломатії другого рівня (track-ІІ diplomacy).
Description
The EU migration crisis is analyzed as a challenge to European regional security. The used method is historical and comparative. As a result, it can be stated that migration is a global trend which has become especially dynamic in the second half of the 20th. Dynamic migration processes, in their turn, stipulate the importance of efficient ethnic policy of recipient states. Since 2015 the European Union authorities took measures in order respond to the migration crisis effectively, strengthen regional security and enhance borders control. The EU makes further efforts in order strengthen intersectoral cooperation between various political and security agencies responsible for tackling the migration crisis. To a certain extent, the migration crisis of 2015 posed a threat to the European Union unity and security and also raises questions about further integration of the European Union. The migration crisis has demonstrated that the EU needs to efficiently adapt its security strategy to new challenges. It can be concluded that the current migration crisis processes in the EU challenge further European integration and regional European security. Core democratic values have been challenged by the migration crisis, in particular, freedom of movement and civil protection and in order to enhance regional security in Europe one can further utilize the civil society potential and track-II diplomacy instruments.
Keywords
регіональна безпека, ЄС, міграційна криза, європейська інтеграція, розв’язання конфліктів, біженці, права людини, стаття, regional security, the EU, migration crisis, European integration, conflict resolution, refugees, human rights
Citation
Тараненко Г. Г. Міграційна криза ЄС як виклик європейській регіональній безпеці / Тараненко Ганна Геннадіївна // Політологічний вісник. - 2021. - № 86. - С. 210-224. - https://doi.org/10.17721/2415-881x.2021.86.210-224