Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Цей нарис підготовлено з нагоди 60-річного ювілею професора кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктора філологічних наук, відомого літературного критика, літературознавця, письменника Володимира Євгеновича Панченка. Для зручності користування видання складається з двох розділів, побудованих за хронологічно-алфавітним принципом. У першому розділі "Публікації про Панченка Володимира Євгеновича" зібрано і опрацьовано матеріали з опублікованих джерел. Бібліографічні описи анотовано. До другого розділу "Хронологічний покажчик друкованих праць" увійшли праці від першої публікації в пресі 1970 року до 2013 року включно. Праці, в яких учений був редактором, рецензентом, упорядником, до яких писав передмови, подано наприкінці алфавіту праць у відповідних хронологічних межах та позначено відповідно "Ред. :", "Рец. :", "Упоряд.:", "Передм. :". Запис - [Рецензія] подається у бібліографічному описі джерела за відсутності самостійної назви рецензії. Відгуки, згадки, рецензії на праці В. Є. Панченка подано в об'єднаному бібліографічному описі за хронологією. Праці іноземною мовою розташовано наприкінці абетки у певних хронологічних рамках. Кожна частина має власну нумерацію. В іменному покажчику нумерація першого розділу позначена курсивом, другого - напівжирним шрифтом.
Description
Keywords
Панченко Володимир, НаУКМА, біобібліографічний покажчик
Citation
Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - С. 285-389.