Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Гордієнко, Валерій
Копець, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблему сприйняття іншої людини як комунікативна задача, аналізовано типи комунікативних задач, що характерні для початкового етапу спілкування в різних соціальних ситуаціях, розкрито психологічні механізми, які забезпечують вирішення типових комунікативних задач, визначено особливості перцептивних рішень у різних видах спілкування: примітивному, стандартизованому, маніпулятивному, конвенційному, діловому, ігровому, духовному.
Description
Keywords
сприйняття іншої людини, перцептивна задача, комунікативна задача, акцептор дії, психологічні механізми спілкування, види спілкування, перцептивні рішення в різних видах спілкування, perception another people, perceptual tasks, communication tasks, acceptor of actions, psychological mechanisms of communication, different forms of communication
Citation
Гордієнко В. І. Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 43-49.