Вплив сперміну та аміногуанідину на морфофункціональні характеристики клітин раку передміхурової залози людини лінії LNCaP

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Яніш, Ю.
Прилуцький, Максим
Вороніна, О.
Залєток, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета: дослідити інгібуючий вплив сперміну (Спн) та модифікуючу дію аміногуанідину (АГ) на структурно-функціональні характеристики клітин раку передміхурової залози (РПЗ) людини лінії LNCaP в залежності від особливостей їх застосування. Об’єкт і методи: дослідження проведені in vitro на клітинах РПЗ людини гормонозалежної лінії LNCaP. Виживаність клітин визначали методом виключення живими клітинами вітального барвника трипанового синього у концентрації 0,08%. Концентрація застосованого у дослідженні Спн становила 1,5 і 5,0 мМ, а АГ у комбінації із Спн — 1,5 мМ. Зміни морфології клітин лінії LNCaP оцінювали за допомогою методу світлооптичної мікроскопії на фіксованих цитологічних препаратах клітин, вирощених на покривних скельцях, з подальшим забарвленням гематоксиліном та еозином. Результати: встановлено, що Спн в концентрації 1,5 мМ проявляє виражений інгібуючий ефект на ріст клітин РПЗ людини лінії LNCaP, який полягає у зниженні їх виживаності, а при застосуванні цього чинника в концентрації 5,0 мМ — у повній загибелі. Наявність в культуральному середовищі АГ (1,5 мМ) сприяє суттєвому відновленню виживаності клітин. Висновки: Спн зі збільшенням його концентрації від 1,5 мМ до 5,0 мМ, імовірно, призводить до вступу клітин LNCaP в апоптоз. У сублетальних концентраціях Спн знижує синтетичну і пригнічує мітотичну активність клітин LNCaP, у той час як АГ демонструє певну протективну дію щодо вказаних показників.
Description
Aim: to investigate the inhibitory effect of spermine (Spn) and the modifying effect of aminoguanidine (AG) on the structural and functional characteristics of human prostate cancer cells of the LNCaP line, depending on the mode of their use. Object and methods: studies were conducted in vitro on human prostate cancer (PC) cells of the hormone-dependent LNCaP line. Cell survival was determined by the trypan blue exclusion. The concentration of Spn used in the study was 1.5 and 5.0 mM, and AG in combination with Spn 1.5 mM. Changes in the morphology of LNCaP cells were evaluated under microscopr on the fixed cytological specimens of cells grown on coverslips and stained with hematoxylin and eosin. Results: Spn at a concentration of 1.5 mM exhibites a pronounced inhibitory effect on the growth of LNCaP cells reducing their survival. Cells die at a Spn concentration of 5.0 mM. The presence of AG (1.5 mM) in the culture medium contributes to a significant recovery of cell survival. Conclusions: the increase in Spn concentration from 1.5 mM to 5.0 mM seems to result in apoptotic death of LNCaP cells. In sublethal concentrations, Spn reduces the synthetic and suppresses the mitotic activity of LNCaP cells, while AG shows a certain protective effect.
Keywords
спермін, аміногуанідин, лінія клітин LNCaP, мітоз, апоптоз, стаття, spermine, aminoguanidine, LNCaP cell line, mitosis, apoptosis
Citation
Вплив сперміну та аміногуанідину на морфофункціональні характеристики клітин раку передміхурової залози людини лінії LNCaP / Ю. В. Яніш, М. П. Прилуцький, О. К. Вороніна, С. П. Залєток // Онкологія. - 2023. - Т. 25, № 1. - С. 24-31. - https://doi.org/10.15407/oncology.2023.01.024