Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бевз, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано виклики й перспективи євроінтеграційних процесів в Україні у контексті й з врахуванням російської агресії у російськомовних Інтернет-ресурсах колишніх радянських республік Середньої Азії
The article analyzes the challenges and prospects of European integration processes in Ukraine in the context and taking into account Russian aggression in Russian-language Internet resources of the former Soviet republics of Central Asia.
Description
Keywords
європейський вибір України, виклики, перспективи, колишні радянські республіки Середньої Азії, стаття, European choice of Ukraine, challenges, perspectives, former Soviet republics of Central Asia
Citation
Бевз Т. А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2017. - Вип. 2 (88). - С. 213-229.