Інституціональні проблеми дуальної освіти в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Гулевич, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аналіз стану професійної (професійно-технічної) освіти в Україні дає змогу виділити інституціональні проблеми впровадження дуальної форми здобуття освіти: підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням модернізації освітніх програм та скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; підвищення мотивації до навчання та конкурентоспроможності працівників; посилення ролі роботодавців; зближення ринку освітніх послуг з вимогами ринку праці; зростання рівня зайнятості молоді.
Analysis of the state of professional (vocational) education in Ukraine allows us to identify institutional problems of implementing the dual form of education: improving the quality of training, taking into account the modernization of educational programs and reducing the adaptation period of graduates at work; increase motivation to learn and competitiveness of employees; strengthening the role of employers; convergence of the market of educational services with the requirements of the labor market; increasing youth employment.
Description
Keywords
професійна освіта, дуальна освіта, інституціональні проблеми впровадження дуальної освіти, кваліфікований робітник, заклад освіти, матеріали конференції, vocational education, dual education, institutional problems of dual education implementation, skilled worker, educational institution
Citation
Гулевич О. Ю. Інституціональні проблеми дуальної освіти в Україні / Олена Гулевич // Інноваційна професійна освіта. Випуск 1 (2). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.) / за ред. В. О. Радкевич ; Інститут професійної освіти НАПН України. - Київ : ІПО НАПН України, 2022. - С. 70-72.