Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ренчка, Інна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено внесок представника українського правозахисного руху О. Тихого у справу захисту та збереження української мови. З’ясовано, що в своїх публіцистичних та мовознавчих працях О. Тихий розкриває факти насильницької мовної асиміляції українців, виявляє масштаби русифікації Донецького краю, аналізує історичні передумови і причини такого становища, пропонує практичні заходи з його поліпшення.
The contribution of the representative of the Ukrainian human rights movement O. Tykhy to the protection and preservation of the Ukrainian language is disclosed. It is found out that in his journalistic and linguistic works, O. Tykhy presents the facts of the forced linguistic assimilation of Ukrainians. He reveals the scope of Russifi cation of the Donetsk region, analyzes historical preconditions and reasons for such situation, and suggests practical measures to improve it.
Description
Keywords
українська мова, русифікація, мовна політика СРСР, асиміляційні процеси, О. Тихий, національно-визвольний рух, матеріали конференції, Ukrainian language, Russification, language policy of the USSR, assimilation processes, O. Tykhy, national liberation movement
Citation
Ренчка І. Є. Олекса Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації / Інна Ренчка // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. - Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. - С. 439-443.