Розбіжності в оцінці життєвих ситуацій як причина подружніх конфліктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кібенко, Еліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано проблему розбіжностей в оцінці подружжям життєвих ситуацій, яка визначає рівень сприятливого становлення сімейних взаємин з допомогою базових понять (інтенціональність, істинність, спосіб даності, "сповіщення") і методів (передусім – феноменологічна редукція, яка допомагає уникнути ескалації конфлікту шляхом абстрагування від конкретних умов та персоналій) системи наукових уявлень німецького філософа Е.Гуссерля(1859–1938). У сімейних взаєминах на рівні теоретико-емпіричного аналізу перевірено припущення вченого, що суб’єктивний досвід є основним джерелом об’єктивного пізнання навколишньої дійсності. Встановлено головні чинники подружньої конфліктності (зокрема – стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях, комунікативна та конфліктологічна компетентність, світоглядні відмінності) та з’ясовується рівень їхнього впливу на гармонійність сімейних взаємин. Продемонстровано реальність і потенційність феноменологічних ідей, які мають власну специфіку тлумачень у філософії і психології через аналіз та систематизацію відповідної інформації у психіатрії, що, власне, стало вирішальним мотивом для їх використання у "психології сім’ї" як одній із галузей психологічного знання. Як наслідок, з використанням тематичних методик з’ясовано психологічні особливості типових сімейних конфліктів через різне тлумачення подружжям життєвих ситуацій та виокремлено шляхи їх подолання. Встановлено тенденцію у взаєминах, що партнери осмислюють власні переконання та повсякденні настанови здебільшого як істинні та об’єктивні,–тобто інші оцінювальні судження апріорі потрапляють у категорію хибних. Насамкінець, на прикладі окремих феноменологічних ідей Е.Гуссерля продемонстровано перспективність філософських доробок для прикладного психологічного знання (зокрема, для подружжя з врахуванням їхніх пізнавальних інтересів розроблено програму корекції впливу розбіжностей в оцінці життєвих ситуацій на конфліктність).
Description
Keywords
психологія сім’ї, конфліктологічна компетентність, подружжя, магістерська робота
Citation