Поведінкова економіка як базис ефективної маркетингової стратегії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Куровська, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В кваліфікаційній роботі розглянуті підходи поведінкової економіки у питаннях моделювання емпірично достовірної та психологічно реалістичної поведінки економічного агента в сучасних умовах. Робота виконана з використанням першоджерел, наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів в спеціалізованих виданнях,підручників та публікацій в ЗМІ. Дипломна робота містить такі розділи: парадигмальні підвалини дослідження поведінкових аспектів споживчого вибору, споживчий вибір в умовах невизначеності та проблеми, перспективи імплементації результатів досліджень. В процесі роботи розроблена синтетична модель споживацької поведінки та сформовані рекомендації для побудови ефективної маркетингової стратегії. Робота складається з основної частини і додатків. Обсяг основної частини роботи 94 сторінки. Робота містить 1 таблицю, 9 рисунків, 2 графіки та 6. Додатки містять сертифікат ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму, синтетична модель споживацької поведінки, анкета двоетапного дослідження, статистичні результати дослідження.
Description
Keywords
поведінкова економіка, економічний агент, споживацька поведінка, маркетингова стратегія, магістерська робота
Citation