Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Мінаков, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український Центр духовної культури
Abstract
В статті розглянуто вчення про досвід у баденському неокантіанстві. Віндельбанд і Ріккерт описують регіон чистого досвіду в термінах поділу на досвід точних наук, досвід наук про культуру і повсякденний досвід. Попри намагання, такий підхід до опису досвіду не дає змогу остаточно подолати суб’єкт-об’єктне розрізнення в ціннісному горизонті свідомості.
Description
This article is dedicated to analysis of experience as in the Baden neokantianism. Windelband and Rickert describe reagion of pure experience in terms of distinction between experience of exact sciences, experience of culture sciences and everyday experience.
Keywords
досвід, experience, Rickert, history of the concept of experience, стаття
Citation
Мінаков М. А. Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві / М.А. Мінаков // Мультиверсум: філософський альманах / НАН України, Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди. - Київ: Український Центр духовної культури, 2006. - Вип. 56. - С. 3-14.